Lara Barros Alfaro

Lara Barros Alfaro

Contacto: larabarros@mulime.com

Lembro que me atrae a historia dende que son pequena; gustábame ler e aprender sobre as sociedades antigas, a súas manifestacións arqueolóxicas, as súas mitoloxías… Penso que, de fondo, o meu pracer estaba na observacións dos procesos sociais, humanos, e en como construían os seus propios relatos e sistemas de crenzas. A miña formación académica seguiu nesa dirección.

Conectei coa Terapia do Reencontro por primeira vez no ano 2009 a través dun obradoiro facilitado pola compañeira e mestra Tareixa Ledo no marco do Sindicato Labrego Galego, organización na que traballei, aprendín e militei case por unha década. Logo viñeron novos obradoiros, procesos de acompañamento individual, e finalmente a formación completa en Terapia do Reencontro con Fina Sanz entre o 2017 e o 2021.

A Terapia do Reencontro foi abrindo en min un espazo novo de autocoñecemento, outra maneira de relacionarme comigo mesma e co mundo, un camiño de transformación e crecemento que segue a día de hoxe e que espero me acompañe ao longo da vida. Significou aprender a estar en min, a escoitarme e acompañarme dende o Botrato e o coidado; fíxome descubrir que o amor é, en primeira instancia, un lugar propio, e a relacionarme dende aí, procurando sempre o coidado e o Botrato coas demais persoas e o mundo; e, a día de hoxe, significa para min, sobre todo, un proxecto de amor para a transformación social.

Actualmente a miña práctica profesional está centrada na investigación histórica dirixida a comunidades de montes veciñais en man común, a través do proxecto Mulime, o monte ten memoria. Esta iniciativa veu a luz no 2018 e concibe a memoria como materia coa que nutrir o común e o colectivo, facendo dela tamén un espazo de reencontro e transformación. A maneira en como nos vinculamos co territorio ao longo do tempo, cos seus cambios e permanencias, paréceme unha clave importante para entendernos no presente e construírnos cara o futuro.

De forma paralela, dende o 2021 facilitei varios obradoiros en Terapia do Reencontro, dirixidos fundamentalmente a mulleres. A través deles, seguín aprendendo e medrando, e con esa vontade e desexo sigo nese camiño, ofrecendo obradoiros e espazos comunitarios de base para desenvolver o Botrato en todas a súas dimensións.

Montserrat Buxán Bran

Montserrat Buxán Bran

Noelia Darriba García

Noelia Darriba García

Tareixa Ledo Regal

Tareixa Ledo Regal

Berta Vega Villaamil

Berta Vega Villaamil

Olalla Villaronga Seoane

Olalla Villaronga Seoane