ASOCIACIÓN GALEGA DE PROFESIONAIS DA TERAPIA DO REENCONTRO

Contacto Equipo Coordinador

asociaciontrgaliza@gmail.com
Secretaría e Blog

Montserrat Buxán Bran

633 04 09 27

Coordinación

Tareixa Ledo Regal

639 20 36 69