AS PROFESIONAIS

AS PROFESIONAIS que integramos parte da Asociación estamos todas formadas en Terapia do Reencontro; é dicir, realizamos o Máster 1 de “Autocoñecemento, Sexualidade e Relacións Humanas en Terapia do Reencontro” (2 anos) e o Máster 2 de “Educación Sexual para a Saúde Comunitaria e Terapia Sexual” (2 anos) ou equivalentes.

Ambas formacións son impartidas a través do Instituto de Terapia do Reencontro e están avaladas oficialmente pola “Federación Española de Sociedades de Sexología” (FESS) e pola “Asociación Mundial de Saúde Sexual” (WAS).

Lara Barros Alfaro

Lara Barros Alfaro

Montserrat Buxán Bran

Montserrat Buxán Bran

Noelia Darriba García

Noelia Darriba García

Tareixa Ledo Regal

Tareixa Ledo Regal

Berta Vega Villaamil

Berta Vega Villaamil

Olalla Villaronga Seoane

Olalla Villaronga Seoane