En Santiago de Compostela, Tareixa Ledo Regal ofrece un moi esperado obradoiro: A RELACIÓN COA NAI. Sobre el cóntanos: Sabedes que o vínculo coa nai é un vínculo que ás veces non é doado; falámolo en moitas ocasións nos obradoiros...